AUDYT

Nasza oferta w zakresie audytu obejmuje:

  • badanie sprawozdań finansowych
  • analizy ekonomiczno – finansowe
  • inne usługi poświadczające

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez doświadczonego biegłego rewidenta. Jest on dyspozycyjny dla badanego podmiotu gospodarczego począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.